Seniornett Horten - Horten Seniornett


Styret


Styret 2022 - 2023

Pga. korona-pandemien var det i 2021 ikke mulig å samle medlemmer til et årsmøte. Styre lag derfor fram forslag på e-post til medlemmene om å fortsette ett ekstra år  Vi nå i 2022 gjennomført et normalt valg av styre.

 

Navn 

Funksjon 

På valg 

Bjørn Jakobsen 

leder, gjenvalgt for 1 år, leder og lærer

2023 

Marit Pettersvold 

Styremedlem og sekretær  

2024 

Erik Frønæs *) 

Kasserer, gjenvalgt for 1 år, kasserer og lærer

2023 

Mogens Ryvænge 

Styremedlem valgt for 2 år 

2024 

Ali Behmanesh     

Styremedlem valgt for 2 år  - support og teknisk hjelp

2024

Arnfinn Røren **) 

Varamedlem, gjenvalgt for 1 år – kursanvarlig og lærer

2023

Elin Wilkin 

Varamedlem, gjenvalgt for 1 år 

2023