Seniornett Horten - Horten Seniornett


Årsmøte 2023

Dagsorden for årsmøtet 2023

Årsberetning 2022

Forslag til styremedlemmer 2023

Balanse 2022

Resultat 2022

Budsjett 2023

Revisorerklæring 2022

Forslag til nytt styre 2023

Revisor 2023

Protokoll 2023 - side 1

Protokoll 2023 - side 2

 


Hoveddelen