Seniornett Horten - Horten Seniornett


Årsmøte 2022

Ingress, dette går på hovedsiden


 1. Dagsorden for møtet
 2. Årsberetning for 2021
 3. Økonomi
  1. Balanse
  2. Resultat
  3. Budsjett
  4. Revisorerklæring
 4. Endring av vedtektenes §3
 5. Valg
  1. Nytt styre
  2. Revisor