Seniornett Horten - Horten Seniornett


Husk Seniorsurfdagen 9. oktober


Seniornett Horten Eldresenter er, som mange vet, en frivillig organisasjon som jobber for at også seniorer skal kunne være en aktiv del av det mange kaller «Det digitale samfunnet». Vi har eksistert i nesten 14 år og langsomt vokst til rundt 400 medlemmer. Klubben er i dag en del av den landsdekkende organisasjonen Seniornett som den nest største lokalklubben i landet.

Vi tilbyr i dag kurs på en rekke områder (se vår hjemmeside: seniornett-horten.com) og i tillegg holder vi møter om aktuelle temaer en gang hver måned. I samarbeid med en ungdomsbedrift ved Horten videregående skole kan vi også tilby våre medlemmer både teknisk og annen hjelp til en meget rimelig penge. Seniornett Norge utgir flere ganger i året et medlemsblad med mange aktuelle tips og artikler.

Mange mener kanskje at en slik organisasjon etter hvert vil overleve seg selv. Ungdommen lærer data nesten før de begynner på skolen, arbeidsaktive lærer data gjennom jobben. Men… hvor lenge varer denne kunnskapen. Vi har erfaring for at det stadig skjer noe som gjør våre kunnskaper forgjengelige. Bare de siste par årene har vi opplevd at Smarttelefoner og Nettbrett har overtatt en stor del av markedet. Disse tekniske nyvinningene er såpass forskjellig fra det vi tidligere brukte at vi trenger veiledning for å mestre dem tilfredsstillende. Både private og offentlige bedrifter anvender digitale løsninger i stadig større omfang som erstatning for direkte kontakt og brev. Konklusjonen vår er derfor at denne utviklingen antakelig aldri stopper opp og at det kommer stadig nye utfordringer som gir oss nye oppgaver. Vår forening mener at også seniorer har krav på å være en aktiv og integrert del av samfunnet. Da må de også få tilbud som hjelper dem å følge med i utviklingen. Vår oppgave er på mange måter å bygge bro mellom datautviklingen og seniorene.

Har du lyst til å vite mer om oss? Hvert år organiserer alle klubbene og også biblioteker og andre berørte organisasjoner et felles framstøt over hele landet. Målet er å gjøre Seniornett kjent for innbyggerne på bred front. Over 260 ulike møteplasser forbereder arrangementer den 9. oktober (Det er i år samtidig med Danmark). Seniornett Horten Eldresenter har som i de 2 siste årene, samarbeidet tett med elevbedriften på HVS om dette arrangementet. Det er skolen som stiller lokaler til disposisjon og gir en kort orientering om nettbrett, smarttelefoner og Windows 8. Har du spørsmål om andre ting står flere av oss til disposisjon etter orienteringen. Ordfører Børre Jacobsen vil åpne arrangementet og viser dermed at Horten kommune legger stor vekt på vårt arbeid.

Mer om arrangementet i egen annonse og på vår hjemmeside: www.seniornett-horten.com. Se også plakatene som vil bli hengt opp rundt om i byen.

 

Bjørn Jakobsen, styreleder