Seniornett Horten - Horten Seniornett


Velferdsteknologi og e-resepter


Seniornett Horten Eldresenter hadde sesongens siste medlemsmøte  onsdag 17. april. Stemningen var som vanlig god og forventningene på topp blant de 35 fremmøtte. Et høyaktuelt tema sto på kjøreplanen. 

«Velferds teknologi».

Den er viktig blant de fleste av oss, uansett alder, men kanskje i ennå større grad for oss som er over den første ungdommen. Med dette temaet synliggjør foreningen at Seniornett her i byen ikke bare lærer medlemmene å «klonke» på PC, og nå også nettbrett, men også innvie i det vidtfavnende området  «Velferds teknologi». Kveldens foredragsholder var prosjektleder Joop Cuppen fra Seniornett sentral administrasjon i Oslo.  Han levendegjorde de muligheter som data teknologien er med på å forbedre  og gjøre hverdagen sikrere og enklere for oss. Ja, en kan dermed få mere ut av de offentlige budsjettene, om politikere og administrasjon ser muligheten og er villig til å satse på nytenkning. Her refererte foredragsholder f. eks. fra Holmestrand og Drammen.
Men visse tiltak må til, lovendringer, pålegg, standardisering, kompetanse og kunnskapsheving. Hvem vet? Kanskje vil datateknologien holde styr på oss med GPS sporing, robotdrakter og en bedre kognitiv hverdag?
Vil du vite mere om den spennende utviklingen, gå inn på Seniornett Horten Eldresenters hjemmesider, hvor foredraget er gjengitt i sin helhet.

E-resepter

Avslutningsvis informerte leder Bjørn Jakobsen i sitt lille foredrag om at E-resepter  nå gradvis innføres i Norge. Helsedirektoratet leder prosessen og har som mål at e-resepter skal være i bruk over hele landet i 2013. E-resepter vil redusere omfanget av medisineringsfeil, gir økt pasientsikkerhet og hindre forfalskning av resepter. En viktig faktor er at reseptene blir mer korrekte utfylt fordi legene på en enkel måte kan gjøre nytte av oppdatert produktinformasjon fra Statens legemiddelverk.
Medisiner kan hentes på alle apotek og etter hvert også kanskje på apotek i Norden. Mere om bruk av e-resepter på nettet og i ditt apotek.

 

AEK sekretær

Her PowerPoint presentasjonene fra kveldens innlegg:

Velferdsteknologi Hvordan gjøre livet til de eldre enklere, tryggere og bedre ved å ta i bruk teknologiske og digitale hjelpemidler? Powerpoint- presentasjon ved Joop Cuppen, Seniornett Norge

 

Fra 5. februar 2013 er innført E-resepter i hele  replique montre rolex landet. Vi presenterer og diskuterer dette blant andre temaer på medlemsmøte 17. april 2013.

Se presentasjonen av  E-resepter  ved Bjørn Jakobsen