Seniornett Horten - Horten Seniornett


Hjelp og bistand


Du kan få hjelp og bistand både fra våre instruktører og fra våre styremedlemmer. Ali Behmanesh, mobil 951 39 513, som også er medlem av styret, kan også hjelpe deg  med tekniske problemer. Med ekstra dekning av reiseutgifter (kr 100,- i Hortensområdet) kan han også komme hjem til deg. 

Kontakttelefon til våre instruktører finner du under avsnittet "Om oss" - instruktører. De fleste foretrekker at du retter spøsmål på e-post, da kan de svare når de har tid. 

Lever PC'en selv. Du kan også levere PC (Lap-top) i resepsjonen på Horten Aktivitetssenteret.

 Jobben koster kr 250,- + evt kjøp av deler, programmer og evt. reiseutgifter (kr 100,- i Hortensområdet)