Seniornett Horten - Horten Seniornett


Årsmøte 2016


Papirer til årsmøtet 2016:

 1. Dagsorden til årsmøtet 2016
 2. Årsberetning for 2015
 3. Resultatregnskap 2015
 4. Balanse 2015
 5. Budsjett for 2016
 6. Valgkomiteens innstilling til styre 2016
 7. Valg av revisor for 2016
 8. Forslag til valg av valgkomite for valget 2017
 9. Protokoll:
  1. ​Side 1
  2. Side 2