Seniornett Horten - Horten Seniornett


Årsmøte 2015

Den 19. februar kl 18:00 har Seniornett i Horten igjen sitt årsmøte.  Utviklingen tilsier at vårt engasjement  snarere må tilta enn avta. Stadig større deler av vår samfunn blir digitalisert - en utvikling som antakelig er helt nødvendig skal vi holde følge med den internasjonale utviklingen. I en slik periode er det lett å glemme seniorene i samfunnet. 

Seniornett har i Horten gjennom en 15 års periode sørget for at så mange som mulig tar del i samfunnsutviklingen. Møt derfor fram og delta i diskusjonen om vår fremtid. For å få litt liv i årsmøtet har vi også sørget for litt underholdning. Inger Rolland og Øyvind Teigen innleder møtet og vil forsøke å skape stemning før vi går over til den mer formelle delen.

Velkommen! Materialet er lagt ut som link til denne innledningen - se neste side!


Materiale til årsmøtet 2015:

1  Årsberetning

2  Dagsorden for årsmøtet

3  Resultatregnskap og budsjett 2015

4  Balanse 2014

5  Forslag til navneendring og endring av logo

6  Valgkomiteens innstilling

7  Forslag til valgkomite og revisor 

8. Protokoll fra årsmøtet 2015​

9. Referat fra årsmøtet 2015