Seniornett Horten - Horten Seniornett


Seniorsurf 2012


 SeniorSurfdagen 29. september har 400 møteplasser over hele landet. Møteplassen i vårt distrikt, var Horten Videregående skole i Skippergata. Og arrangør var Seniornett Horten Eldresenter i samarbeid med ungdomsbedriften ProTech UB (3. klasses elever) ved Horten videregående skole. Der hadde godt voksne og unge ivrige elever forenet sine interesser og kunnskaper til et trivelig samvær i et antall på ca. 40.

Den 4. oktober skjer et tilsvarende arrangement på biblioteket. I tiden kl. 10 til 15.

Foreningens leder Bjørn Jacobsen, ønsket velkommen og åpningen skjedde ved varaordfører Freddy Martinsen som understreket viktigheten av tiltaket og stolt viste fram sin nye mobil telefon og fortalte at han og andre folkevalgte var på nett ved at de politiske dokumentene blir sendt ut elektronisk og hentes inn og  ned på padden og  tar over for en god del av papirflommen.

Det var andre året at SeniorSurfdagen ble arrangert i Horten og temaet i år var
Dingser og duppeditter, men for at det ikke skulle bli for vidtfavnende, var temaet i hovedsak de nye Smarttelefonene som er like enkle å forstå som de gamle, men her trenger en del av oss en liten orientering. Her ble grensesnittet mellom Apples iPhone og de Andoride  som bygger på litt forskjellige plattformer, forklart. Erik og Norvid supplert av Glenn, Thor Cristian Oscar, Andreas, William og flere, redegjorde på en forståelig grei måte, for de mange muligheter som foreligger.

Ja, lesebrettene iPad og Samsung ble også redegjort for på en like entusiastisk måte. Dette gjaldt også det nye operativ systemet Windows 8 – noen er skeptiske, ofte er det slik med noe nytt. I hvert fall bygger det på en kombinasjon av apper og ikoner og sikkert mye annet elegant. Startknappen er f. eks. borte…..

Etter orienteringen var det anledning til å søke personlig veiledning både om smarttelefoner og i andre temaer hos elevene, foruten at instruktørene også var til sted og bidro..

Til slutt gjentar vi at Seniornett Horten Eldresenter er den lokale organisasjonen som på frivillig basis prøver å hjelpe godt voksne til å mestre den digitale hverdagen. Med sine 400 medlemmer er Seniornett Horten nest største klubben i landet., selv om de store byene har flere klubber. Likevel er det grunn til å fremheve Seniornett Horten Eldresenter, som tilbyr en rekke kurs, har et servicetilbud til våre medlemmer og har minst 6 medlemsmøter per år hvor vi tar opp aktuelle temaer.

Vel blåst SeniorSurfdag………

AEK, sekretær SHE

Konsentrerte og ivrige tilhørere copie montre