Seniornett Horten - Horten Seniornett


Årsmøte 2014


Årsmøtet 2014 avholdes 20.02. 2014 på Horten eldresenter med start kl. 18:00.

Sakspapirer:

1  Dagsorden

2  Årsberetning for 2013

3  Forslag til valgkomite og revisor

4  Regnskap og resultat 2013

5  Budsjett for 2014

 

Protokoll 2014

 

Vel møtt!