Seniornett Horten - Horten Seniornett


Innledning


Seniornett Horten  har normalt 3 temamøter om vinteren/våren og tilsvarende antall om høsten. I tillegg kommer et årsmøte innen utgangen av februar. Dette møtet tar sikte på å gjøre organisasjonen bedre kjent og retter seg mot alle innbyggere i kommunen. 

Det kan ofte være vanskelig å finne aktuelle og interessante emner å presentere. Vi vil derfor være meget takknemlig for forslag fra våre medlemmer.  Den digitale utvikling stopper ikke opp og det vil alltid være behov for å endre fokus på våre tjenester. Har dere ideer - tips oss!

Vennlig hilsen

Styret