Seniornett Horten - Horten Seniornett


Generelt om Seniornett Norge


Seniornett Norge, som vi er en del av, er en stadig voksende organisasjon. Våren 2013 hadde organisasjonen ca 170 klubber med over 8000 medlemmer fordelt over hele landet. De fleste klubbene finner vi imidlertid i Sør-Norge. Det finnes nå små og store klubber i hele landet.

Det finnes mange nyttige verktøy som er lagt ut på www.seniornett.no

I deres vedtekter er det en ambisiøs målsetting som er formulert som følger:

www.chattimes.me

Foreningen skal:

Kontingentes meldemme betaler er satt sammen av 2 deler en obligatorisk del til seniornett Norge - i 2011 er den kr.100,- og en del som klubbene selv bestemmer - for tiden 150,- - til sammen kr 250,-. Klubben i Horten har vært del av Seniornett Norge siden 2007, men hadde en "PC-klubb" rettet mot eldre innbyggere i kommunen allerede fra 2002.

Seniornett Norge (SN) gir bl.a. ut en avis som sendes direkte til alle medlemmene i hele landet. Avisen tar opp mange interessante emner og er også tilgjengelig på nettet: Seniornettavisene

 

Her er link til Seniornett Norges egen presentasjon av seg selv:

http://seniornett.no./Seniornett/Medlem/Presentasjon-av-Seniornett