Seniornett Horten - Horten Seniornett


Prosjekter


Prosjekter for å utvilkle organisasjonen

Seniornett Horten Eldresenter bruker prosjekter når nye veier skal stakes ut og det er behov for innspill ikke bare fra styremedlemmer og instruktører, men også fra andre medlemmer og ressursperosner:

Vi hadde for et par år siden et utvalg som vi kalte "pedagogisk utvalg". Som en konsekvens fikk vi endre flere rutiner omkring undervisningssituasjonen, f.eks. tillatelse til å ta med egen maskin og innskjerping av kravene til egen maskin.

I 2011 hadde vi en periode en viss svikt i søknaden til kursene og tilgangen på nye meldemmer. Dette var en trend som rammet ikke bare Horten, men også flere andre klubber vi var i kontakt med. Vår analyse sa at det antakelig ikke bare var en årsak til dette, men et sammensatt problem. Vi bestemte oss derfor for å etablere 3 nye prosjektgrupper:

  1. "Veien videre" skulle i hovedsak se på om vi hadde riktige kurs og om det var ønskelig med forbedringer i måten vi gjennomførte dem på.
  2. Markedsføringsgruppa skulle fremme forslag til materiell og markedføringstiltak slik at vi er kjent i markedet
  3. Hjemmesiden skule bidra til letter tilgang på informasjon om vår virksomhet og være et praktisk og nyttig hjelpemiddel for både styret og medlemmer

megaroelx.com