Seniornett Horten - Horten Seniornett


Instruktører


Instruktører 2021/22

Instruktører 
Navn Tlf e-post Adresse
       
Arne Jonsrud 928 97 005 ajonsrud@online.no Red. Tommesensg 26, 3186 Horten
Arnfinn Røren 932 68 027 ar-roren@sf-nett.no   Annie Skaus v 26, 3188 Horten
Bjørn Jakobsen 959 91 166 bjorn1939@gmail.com  Åsgårdstr.vn 298, 3153 Tolvsrød
Erik Frønæs 959 28 180 kasssnhe@gmail.com  Gundersens gt. 15 B, 3151 Horten
Lisbeth Stokkenes 944 39 390 lisbet.stokkenes@gmail.com Gannestadveien 7, 3184 Borre
Ole Sandberg 977 64 016 ole.sandberg@yahoo.com  Skavlisletta 25, 3189 Horten
       

 

Nedenfor vises bilder fra den tiden vi hadde 2 elever pr instruktør. Selv et så lite antall ga problemer i undervisningen. Det var mao. vanskelig å få 2 seniorer til å tilegne seg stoffet like raskt. I de siste årene ble vi derfor i styret i SNH enig med instruktørene om å gå over til "personlig veiledning" med 1 elev pr kurs. Vi tilbyr i 2021 8 timers undervisning/veiledning fordelt over 4 uker med 2 timer i uka til en pris på kr. 250,-. Elevene er meget fornøyd med opplegget.

Fra høsten 2021 ble vi også invitert av Horten kommune til å innlede et samarbeid med Horten bibliotek - som hadde fått ansvar for Digi-hjelpen i kommunen.  Hvis noen som søker hjelp på biblioteket trenger mer systematisk kurs eller teknisk support, måtte vi åpne for at også Ikke-meldemmer kunne få denne service, da med en høyere pris enn det våre medlemmer betaler.

Det er et faktum at mobiltelefonen har bidratt til en større forståelse av databehandlingen.