Seniornett Horten - Horten Seniornett


Innledning


Kursvirksomheten (Se "Kursvirksomheten" - "Omtale av kursene") er helt sentral i Seniornett Horten Elderesenters virksomhet.  Klubben kom tidlig fram til en modell for undervisningen som innebærer at hver instruktør bare har 2 elever - en på hver side. For å gå på kurs må du være medlem hos oss. Du blir da også automatisk meldem av Seniornett Norge - vår landsdekkende moderorganisasjon.

 

Kursene har en varighet på 10 timer med 2 timers undervisning hver uke fordelt på 5 uker. Det er en forutsetning for et vellykket resultat at elevene jobber iherdig mellom undervisningstimene.

Det går tre 5-ukers kurser vinteren/våren og tilsvarende tre om høsten, til sammen 6 kursperioder.

Våre instruktærer har alle erfaring fra bruk av databehandling i sitt tidligere yrkesliv. Mange har undervist i flere år for oss. Det er verdt å merke seg at alle jobber gratis uten noen form for vederlag. Dette gjør det mulig å holde meget lave kursavgifter. Vi håper lave priser ikke gjør at våre elever tar dette mindre alvorlig, men viser respekt for instruktørene som stiller opp for dem.

Som undervisningsmateriell bruker vi i de fleste kurs hefter utgitt av Hortensfirmaet Eduke AS. Kjøper man et hefte som omhandler Office-pakken, kan dette heftet brukes i flere kurs. Heftene er godt egnet til repetisjon av stoffet som gjennomgås.

SHE har erfart at mange eldre har maskiner som de har arvet fra nære slektninger. Hvis programmene og utstyret vi bruker på eldresenteret er for forskjellig fra det man har hjemme, blir læringsutbyttet lite. Man kjenner seg ikke igjen. Vi har derfor de siste årene bestemt oss for å kreve at utstyret blir godkjent. Denne godkjenningen skjer i samarbeid med en ungdomsbedrift på Horten  videregående skole. Vi brukler gratis programvare der det er mulig og har avtale om rimelige arbeidspenger. Trenger vi å gå til innkjøp  av utstyr eller programmer kommer dette selvsagt i tillegg.

En ny maskin som settes opp av elevene med gratis programvare koster f.eks. kr 300,- . Trenger man å kjøpe en lisens  Office-pakken koster det ca. 300,- til 350,- i tillegg. Mer om dette under avsnittet Hjelp og bistand.

Best Replica Watches

Vi har også 6 medlemsmøter i året i Horten Eldresenters kafeteria