RESULTAT 2023 Seniornett Horten Eldresenter 24.01.2024 / 31.12.2023 Matrix Økonomisystem Side 1 Res-2022 Bud-2023 Res-2023 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 1.984,98- 5.000,00- 1.074,57- 3200 Kontingent Seniornett Horten 29.890,00- 30.000,00- 29.920,00- 3300 Kursmateriell 450,00- 0,00 3330 Kursavgift 733,00- 1.500,00- 2.295,00- 3331 Service av PCer + eventuell reis 2.200,00- 2.000,00- 0,00 3332 Intekter Datastuer 33.400,00- 3860 Salg av kaffe/kaker medlemsmøter 1.543,09- 2.000,00- 1.035,23- SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 36.801,07- 40.500,00- 67.724,80- ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6540 Datautstyr Telefon 5.808,00 6.000,00 5.805,00 6800 Kontorrekvisita 2.180,30 2.500,00 4.384,00 6830 kursbøker til internt bruk 500,00 0,00 6840 Kursmateriell 500,00 0,00 6860 Utgifter møter 14.136,80 15.000,00 13.778,61 6870 Annonser 5.317,91 5.500,00 4.443,12 7140 Reisekostnader - ikke oppg.pl. 200,00 1.500,00 152,00 7145 Reiser mm. i forbindelse med ser 850,00 0,00 7310 Markedsføring 4.262,00 5.000,00 5.430,46 7410 Kontingent SN Instruktører/æresm 4.440,00 4.500,00 4.440,00 7411 Utgifter Datastuer 10.403,50 7420 Gaver 1.899,90 1.500,00 1.292,00 7770 Bankgebyr 28,19 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 39.094,91 42.500,00 50.156,88 FINANSIELLE POSTER 8040 Renteinntekt 668,19- 600,00 2.442,79- SUM FINANSIELLE POSTER 668,19- 600,00 2.442,79- RESULTAT (Overskudd) 1.625,65 2.600,00 20.010,71-
Page of